เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ให้การต้อนรับ และร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม” ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกและประสานไปยังโรงเรียนที่มีความเหมาะสม และยินดีให้ความร่วมมือ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
   1. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
   2. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
   3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
   ซึ่งโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีนักเรียนได้รับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งแต่ละโรงเรียนได้มีการนำหลักคุณธรรมมา บูรณาการแทรกไปกับการเรียนการสอนนักเรียน และหลังจากได้ลงนามในความร่วมมือแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมหารือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามข้อตกลง เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมของเยาวชนไทยต่อไปTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>