รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  และดร.สมพล  สิงห์สมบุญ   นายกสมาคมทนายความจังหวัดสมุทปราการ  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการและด้านการเรียนการสอนทางด้านกฎหมาย  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก.  และคุณเสรี  บัณฑิตไทย  อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน  เมื่อวันที่  8  มกราคม  2562  ณ ห้องประชุม  1  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ  มฉก. 

   การลงนามครั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่สอดประสานกันของทั้งสององค์กร  ซึ่งศูนย์ให้คำแนะนำกฎหมายแก่ประชาชนของมหาวิทยาลัยจัดบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ประชาชน  หรือประสานส่งต่อคดีให้กับสมาคมฯ ในกรณีที่ประชาชนมีความประสงค์ต้องการทนายความเพื่อดำเนินคดีภายใต้ความยินยอมและสมัครใจของผู้มาขอรับบริการให้คำปรึกษา  พร้อมกันนี้สมาคมฯ ร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านกฎหมายแก่คณะนิติศาสตร์และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมายแก่นักศึกษา  รวมถึงร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คณะนิติศาสตร์  มฉก. หมายเลขโทรศัพท์  0-2312-6300-79 ต่อ 1689 อีเมล์ faclaw120hcu@gmail.com หรือ @studylawhcuTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>