ชาวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมพิธีมุทิตาจิต  รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  ในโอกาสที่ท่านครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เมื่อวันที่  15  มกราคม  2562 เวลา  08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม มฉก. โดยมีกิจกรรมที่บุคลากรหัวเฉียวร่วมทำและร่วมแสดงมาจากใจที่เคารพรักต่อท่าน  ซึ่งท่านได้กล่าวขอบคุณ  พร้อมกล่าวความในใจและคำอำลาอย่างเป็นทางการต่อชาวหัวเฉียว ปิดท้ายด้วยกลิ่นหอมของดอกกุหลาบสีแดงที่ทุกคนนำมามอบให้ท่าน  และในโอกาสอันพิเศษนี้ขอนำบทเสภาอันไพเราะจับใจซึ่งประพันธ์โดย ผศ.นิก  สุนทรธัย  คณบดีคณะนิติศาสตร์  มอบแด่ รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีของเราชาวหัวเฉียว  ท่านจะอยู่ในใจของชาวหัวเฉียวตลอดไป 

รวมดวงจิตทุกดวงใจไม่แปรผัน
ร่วมกล่าวคำน้อมอำลาโดยทั่วกัน
เมื่อถึงวันครบพากเพียรเกษียณกาล

แม้ตัวไกลใจผูกพันมั่นคงนัก
ได้ตระหนักคุณความดีที่สร้างสาน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวยั่งยืนนาน
สร้างคุณธรรมนำรากฐานสถาบัน

สร้างความรักสามัคคีให้แนบแน่น
สร้างปึกแผ่นนำมหาวิทยาลัยได้ดังฝัน
สร้างน้ำใจไมตรีมีต่อกัน
สร้างสัมพันธ์ให้เลื่องลือระบือไกล

ขอรำลึกนาม “ประจักษ์ พุ่มวิเศษ”
ขอปวงไทเทเวศร์วิเศษใส
ขอหลวงปู่ไต้ฮงจงอวยชัย
ขอคุณพระรัตนตรัยดลบันดาล

ให้ผาสุกทุกทิวาและราตรี
ให้แข็งแรงเป็นสุขศรีในทุกสถาน
อยู่ในใจชาวหัวเฉียวตลอดกาล
ชื่อประจักษ์ จักยืนนานตลอดไป...Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>