รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับและกล่าว  อำนวยพรแก่  คุณเสาวรภย์  เรืองเทพ  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  คุณกลงกรณ์  จ้าวตระกูล  คุณวัชรวีย์  ธีรเดชโชติ  รองผู้อำนวยการจากโรงเรียนนวมินทรชินูทิศ  เตรียมอุดมน้อมเกล้า   และคุณเข็มทอง  สงธานี  คุณเอมอร  โทสีแก้ว  รองผู้อำนวยการจากโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมป์  และคณะครูทั้งสองโรงเรียน  พร้อมด้วยสถาบันในเครือ Jeollabuk-do Bizcool ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี  พร้อมกันนี้ได้เข้าฟังการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์  คณบดี  และอ.ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ  รองคณบดี  ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร  หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชม ชั้น 4  และชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ  และศูนย์วัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ มฉก.Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>