รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รักษาการรองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  รักษาการรองอธิการบดี  และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์  รักษาการรองอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  ร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง  อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ  เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2562 ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง  โดยอธิการบดีได้ประกอบพิธีอัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงประทับบนเสลี่ยง  จากนั้นขบวนแห่อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงเดินไปตามเส้นทาง  ที่คณะวิชาและหน่วยงานได้ตั้งโต๊ะเครื่องสักการะบูชาไว้  เส้นทางเริ่มจากศาลาหลวงปู่ไต้ฮง  สนามฟุตบอลกลางแจ้ง  อาคารโภชนาการ  2  วงเวียนจักรยาน  ถนนข้าวต้ม  สวนลวดลาย  และกลับมายังศาลาหลวงปู่ไต้ฮงเพื่ออัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงประดิษฐานยังศาลาอีกครั้ง  ต่อจากนั้นอธิการบดีถวายพวงมาลัยบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา  พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  และประพรมน้ำมนต์  มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮงเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกและบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง  อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชีวประวัติและคุณธรรมความดีที่ควรค่าแก่การถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  โดยได้กำหนดจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>