เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จำนวนรวม ๑,๐๐๐ คน รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ กลุ่มที่ ๔ ณ หอประชุม มฉก. จ.สมุทรปราการ โดยอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>