ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ รองอธิการบดี และ ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่คริสต์ศักราช 1949 ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ และร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารกองวิชาประวัติศาสสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>