ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวในนาม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต พาบุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นและร่วมต้อนรับผู้แทนทางการค้าจากประเทศนอร์เวย์ และ ประเทศสวีเดน ร่วมกับรองผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ (นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์) , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(TCEB) และ สำนักงานส่งเสริมสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และเพื่อร่วมกันจัดทำ Corporate Social Responsibility (CSR) ณ ชุมชนบางกะอี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ชุมชนบางกะอี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>