ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ เป็นตัวแทนในนามศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมของล่าม และหลักสูตรวัฒนธรรมไทย ให้กับ บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ศศี จันทร์ประพันธ์ บรรยายในหัวข้อคุณธรรม จริยธรรมของล่าม และ อาจารย์ ดร.อิมธิรา อ่อนคำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ วัฒนธรรมไทย ได้นำอาจารย์และนักศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนและคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>