กราบพระบาท  พระภูมิพล  อดุลยเดช  
ที่ปกเกศ  ปวงข้าฯ  ได้อาศัย
เย็นศิระ  ด้วยใบบุญ  อุ่นดวงใจ  
เหล่าจีนไทย  สำนึกใน  พระเมตตา
      ด้วยเดชะ  พระบารมี  ที่ปกเกล้า
ชนทุกเหล่า  ได้ร่มเย็น  เป็นหนักหนา  
พระบรม  โพธิสมภาร  แผ่ปกมา
ไทยถ้วนหน้า  ผาสุก  ปราศทุกข์ภัย…
      ...ขอให้ทำ  มหาวิทยาลัย  แห่งนี้ให้ดี 
ข้อความนี้  ที่ดำรัส  ชัดหนักหนา
จะกี่ปี  กี่วันเคลื่อน  ครรไลลา
ภาพนั้นยัง  ตรึงวิญญา  มิรู้วาย
      มิเคยคิด  ว่าจะสิ้น  พระภูธเรศ
ขอตั้งเจตน์  จำนงนั้น  ด้วยมั่นหมาย
จักสร้างสาน  สถาบัน  อันเพริศพราย
สู่จุดหมาย  ดังพระองค์  ทรงเมตตา
      ขอโพธิ์ทอง  ที่พระองค์  ทรงปลูกไว้
แผ่ร่มเงา  และร่มใบ  ให้ปวงข้า
ได้รำลึก  ถึงพระองค์  ทุกเวลา
ซาบซึ้งใน  พระมหากรุณา  ตลอดไป…Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>