มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จับมืออย่างต่อเนื่องเปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน รุ่นที่ 3 (วทจ.) เพื่อสร้างผู้นำระดับแถวหน้าของประเทศไทยให้เป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความเข้าใจ  รู้ถึงอดีต  ปัจจุบัน  มองเห็นอนาคตของจีน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง และสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งความโดดเด่นของหลักสูตรนี้ดึงดูดให้ผู้นำและผู้บริหาร จากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าศึกษาในรุ่นที่  1 เมื่อปี  2561  จำนวน  70  คน  และรุ่นที่  2  เมื่อปี  2562  จำนวน  104  คน  จนถึงปัจจุบัน ในปี 2563 รุ่นที่ 3 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 117 คน โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ หยาง  ซิน  อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีและบรรยายพิเศษ  และศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม   วัฒนชัย องคมนตรี  กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ  เรื่อง “คุณธรรมของผู้นำธุรกิจในวัฒนธรรมไทย - จีน” ณ โรงแรมยู  สาทร  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  21  มกราคม  2563

    华侨崇圣大学和北京大学双方继续携手开办第三期泰中新時代领导精英研修班(TCL),旨在使泰国的新时代精英领导们对中国经济、社会、文化、安全等方面的过去、现在和未来有所全面的了解。该研修班突出的特点吸引了来自政府和企业界的领导与高管等社会精英分子作为学员。第一期研修班于2018年开办,当时学员共70人;第二期在2019年再次举办,学员人数攀升到104人;到2020年,第三期学员人数共有117人。2020年1月21日,在曼谷沙吞 U 酒店的开幕仪式上,很荣幸的邀请到了中华人民共和国驻泰王国大使馆杨欣公参临时代办出席开幕式并致辞,还做了特别讲座,同时,枢密院大臣陈国光名誉教授也在活动中发表了以“泰中商界精英领导的美德”为专题的讲座。

 Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>