ศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร ภายในงานประกอบด้วย  นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”  และพิธีสักการะหน้า พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยอาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัยหน้าพระบรมรูป  กล่าวคำสดุดีและถวายความอาลัย  และผู้เข้าร่วมทุกคนยืนสงบนิ่ง  เมื่อวันจันทร์ที่  12  ตุลาคม  2563  เวลา  09.30 - 10.00 น. ณ ชั้น  2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ