วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปรณรงค์ “การลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัย”  ภายใต้โครงการการพัฒนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ที่ยั่งยืนฯ 
     ผลการประกวดครั้งนี้ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายยุคลธร แพทอง และนายขวัญดี สวนยุทธนา ผลงาน เรื่อง "แค่มวนเดียว"  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวธนัชพร มาลัย" ผลงาน เรื่อง “You Can" ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวสุภาภรณ์ จินเจา และนางสาวรักษณาลี เอื้อโชคทวีวัฒน์  ผลงาน เรื่อง "Happy birthday to die"   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 500 บาท ซึ่งคลิปวิดิโอที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกใน การลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัยต่อไป


Total 732 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>