วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปรณรงค์ “การลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัย”  ภายใต้โครงการการพัฒนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ที่ยั่งยืนฯ 
     ผลการประกวดครั้งนี้ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายยุคลธร แพทอง และนายขวัญดี สวนยุทธนา ผลงาน เรื่อง "แค่มวนเดียว"  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวธนัชพร มาลัย" ผลงาน เรื่อง “You Can" ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวสุภาภรณ์ จินเจา และนางสาวรักษณาลี เอื้อโชคทวีวัฒน์  ผลงาน เรื่อง "Happy birthday to die"   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 500 บาท ซึ่งคลิปวิดิโอที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกใน การลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัยต่อไป