ตรุษจีน ม.หัวเฉียวฯ ประจำปี 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยรองอธิการบดีทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ และท่านคณบดี ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาไทย ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย มฉก. 1 และ มฉก. 2Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>