ตรุษจีน ม.หัวเฉียวฯ ประจำปี 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยรองอธิการบดีทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ และท่านคณบดี ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาไทย ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย มฉก. 1 และ มฉก. 2