\"\"
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร  อาจารย์  และนักศึกษาจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  ให้การต้อนรับสมาคมมิตรภาพซัวเถา ประเทศจีน   ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี  เรื่อง “เส้นทางบุญกุศลของชาวจีนโพ้นทะเล” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

 
\"\"
 

ทั้งนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี  ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะกองถ่ายสมาคมมิตรภาพซัวเถา  เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและการให้ทุนเรียนจีนฟรีตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาจีนให้เข้มแข็งแก่นักเรียนไทย  และได้พานำชมคลินิกหัวเฉียวเวชกรรม (แผนกแพทย์แผนจีน) ชั้น 1 อาคารบริการ  ซึ่งเปิดให้บริการรักษาแบบแพทย์แผนจีนแก่บุคคลภายนอกและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  และเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การรักษาแบบแพทย์แผนจีน  คณะกองถ่ายยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดภาษาจีน  ชั้น 5 อาคารบรรณสาร  แหล่งเรียนรู้ค้นคว้าตำราภาษาจีน  และสถานที่จัดเก็บหนังสือซื่อคู่ฉวนซู  แห่งเดียวในประเทศไทย
ซึ่งเป็นสำเนาตำราประมวลความรู้อันลึกล้ำทุกยุคสมัยกว่า 2,500 ประเภท จัดทำเมื่อกว่า 200 ปีก่อน  ถือเป็นเพชรน้ำหนึ่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 
\"\"
 
\"\"
 
 


Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>