มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วย                รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  ผู้บริหาร นายกสโมสรนักศึกษา มฉก. ร่วมพิธีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที  เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มฉก. ทั้งนี้ได้เข้าร่วมถ่ายทอดกิจกรรม  น้อมรำลึกฯ ใน Zoom Meeting ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>