พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งซึ่งปีนี้   เป็นเจ้าภาพหลัก โรงพยาบาลหัวเฉียว  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว อัญเชิญทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบล  บางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 โดยมี คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชนานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะผู้บริหารของทั้ง 4 หน่วยงานเข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้ได้รับการบริจาคอนุโมทนา จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,750,364 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดห้าหมื่นสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)    Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>