มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึง คุณงามความดีของท่านและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แสดงกตเวทิตา และปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักศึกษาซึมซับความดี การให้ การเสียสละต่อส่วนรวม ที่ควรปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการอยู่ร่วมกันในสังคม  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และห้องกระจกหลังหอประชุม มฉก. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้ พิธีมอบทุนพี่ช่วยน้อง ทุนเสริมพลังคุณธรรม และรางวัลเยาวชน  จิตอาสา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยังคงยึดมั่นสืบสานตามปณิธานของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ในการพัฒนาและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างไม่หยุดยั้ง และพร้อมสืบทอดเจตนารมณ์ให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไป 

 

บทเพลง “ให้แผ่นดิน”
ประพันธ์โดย อาจารย์ชิงชัย วิชิตกุล
ขับร้องโดย นางสาวเปี่ยมบุญ มีศิริ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 2

เปรียบดั่งหนึ่งปักษาที่บินฝ่าลมหนาว ก่อกำเนิดเรื่องราวยิ่งใหญ่ 
จากแผ่นดินมังกรโพ้นทะเลกว้างไกลมุ่งฝากใจแดนสยาม  
สู้บุกบั่นสร้างตนด้วยอดทนซื่อตรง ใจมั่นคงงดงาม มีไมตรีเอื้อเฟื้อ คอยจุนเจือทุกอย่างเกริกเกียรตินามกว้างไกล  
คือ อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้เกื้อกูลความดียิ่งใหญ่ ที่พึ่งหวังยามมีทุกข์ภัยของผู้ยากไร้ร่วมมาตุภูมิ
กายแกร่งดั่งขุนเขา น้ำใจกว้างดั่งท้องฟ้า สีหน้าดั่งลมฝนเย็นฉ่ำ นัยน์ตาดั่งดวงตะวันดุจแสงจันทร์ส่องธรรม  
สองแขนดังพลังเปลี่ยนดินฟ้า สองขาดุจเสามั่นคง จิตใจรอบคอบรอบคิด  
ดังยืนประชิดหน้าผา หมดจดประหนึ่งหยกใส อุปนิสัยหล่อหลอมมา  
เปรียบปรัชญาคอยจดจำ คือ อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้เกื้อกูลความดียิ่งใหญ่ 
ที่พึ่งหวังยามมีทุกข์ภัยของผู้ยากไร้ร่วมมาตุภูมิ
แม้นสิ้นลมปักษาที่เคยฝ่าลมหนาวแต่ยังคงเรื่องราวยิ่งใหญ่  
บนแผ่นดินสยามงดงามตลอดไปที่ฝากไว้ให้แผ่นดิน
 Total 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>