วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการสอบ HSK แบบออนไลน์ที่บ้าน  โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 70 คน  2021年12月11日,华侨崇圣大学中医孔子学院举办了HSK居家网考,共70名考生参加了本次考试。Total 743 Record : 38 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>