มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวแสดงความยินดี  กล่าวให้โอวาท และบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  เฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส 
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยปักกิ่งจับมือกันอย่างแนบแน่นเปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน หรือ วทจ. เพื่อสร้างผู้นำระดับแถวหน้าของประเทศไทยให้เป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความเข้าใจ รู้ถึง อดีต ปัจจุบัน มองเห็นอนาคตของจีน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง และสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้  เรื่องจีน ซึ่งความโดดเด่นของหลักสูตรดึงดูดให้ผู้บริหารระดับสูงภาคธุรกิจ ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรอิสระผู้บริหารองค์กรทางสังคม รวมถึงผู้บริหารสถาบันการศึกษาตบเท้าเข้าศึกษา เป็นเครื่องยืนยันการันตีถึงศักยภาพ   การเป็นผู้นำด้านจีนของทั้งสองมหาวิทยาลัย ความพร้อม ความมุ่งมั่นเดินหน้าเปิดอบรมสร้างผู้นำแถวหน้าด้านจีน อย่างต่อเนื่อง เปิดอบรมรุ่นแรก เมื่อปี 2561 มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 70 คน รุ่นที่ 2 เมื่อปี 2562 จำนวน 104 คน รุ่นที่ 3 เมื่อปี 2563 จำนวน 117 คน และในปี 2565 เป็นรุ่นที่ 4 มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 99 คน ในแต่ละรุ่น  มีระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน อบรมด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมการศึกษาดูงานอย่างเจาะลึกทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย 
 Total 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>