ในปี 2565 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดสอบวัดระดับภาษาจีนแบบกระดาษเป็นครั้งแรกของปี 2565  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565  โดยจัดสอบระดับ 3 ถึงระดับ 6 มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 161 คน ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบมากที่สุดเป็นประวัติการณ์   
    ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การสอบ HSK แบบกระดาษที่สถาบันการแพทย์แผนจีนขงจื่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ถูกระงับชั่วคราว ตามระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ขณะนี้ สนามสอบ HSK แบบกระดาษ ของสถาบันฯ ได้จัดสอบตามปกติแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้  ในการสอบครั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงในประเทศไทยได้นำความท้าทายมากมายมาสู่ผู้เข้าสอบและผู้ควบคุมการสอบ เมื่อเทียบกับการสอบ HSK แบบกระดาษที่ผ่านมา 
     ในระหว่างการลงทะเบียนสอบและช่วงระยะเวลาการชำระเงิน บุคลากรของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้สื่อสารกับผู้สมัครที่ลงทะเบียนอย่างแข็งขัน  เรามีความกังวลเกี่ยวกับการสอบถามเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้สมัครแต่ละคน และขอให้ผู้สมัครทุกคนแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 โดส ก่อนวันเข้าสอบ เป็นการสร้างการป้องกันด่านแรกเพื่อสุขภาพของตนเอง  ในระหว่างช่วงเตรียมสอบ ภายใต้การแนะนำและดูแลของศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ สถาบันขงจื่อได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไว้ในแต่ละห้องสอบ  ในวันสอบ เมื่อผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบแล้ว นอกเหนือจากการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ผู้สมัครทุกคนต้องแสดงผลการตรวจ ATK  หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อย 2 โดส รวมถึงการวัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่คุมสอบได้บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครแต่ละคนด้วย
     ห้องสอบสำหรับการสอบครั้งนี้ ตั้งอยู่ในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย ทางสถาบันได้จัดที่นั่งสอบโดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้สอบ ได้ส่งแผนที่ตั้งของสนามสอบให้ทุกคนล่วงหน้า และติดป้ายแสดงทางไปห้องสอบตามทางเดิน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าสอบทุกคนสามารถมาถึงห้องสอบได้ก่อนเวลาสอบ ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน ได้ทักทายผู้เข้าสอบทุกคนที่ทางเข้าอาคารสอบและได้ช่วยบอกทางไปห้องสอบให้กับผู้เข้าสอบ  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของเจ้าหน้าที่ของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน การสอบ HSK ครั้งนี้จึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
    ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ปีนี้การสอบ HSK แบบกระดาษจะจัดขึ้นทุกเดือน สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะยังคงเดินหน้าและมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ดีในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสอบ HSK แบบกระดาษ ต่อไป เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าสอบภาษาจีนได้รับประสบการณ์ในการสอบภาษาจีนที่ดีขึ้น Image
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>