สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้จัดการสอบ HSK  แบบกระดาษ  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565  ในระดับ 3 , 4 และ 5 มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 43 คน  ทางสถาบันขงจื่อฯ  ยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกี่ยวข้องและดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้สมัครและผู้คุมสอบทุกคน ด้วยความพยายามร่วมกันของเจ้าหน้าที่ของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน การสอบ HSK ครั้งนี้จึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะยังคงทำงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสอบ HSK แบบใช้กระดาษ  เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มการสอบที่ดีขึ้นและเกิดประสบการณ์การสอบที่ดีขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาจีนส่วนใหญ่Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>