สถาบันวิทยาการผู้นําไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับ และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรม คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน  กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง และกล่าวขอบคุณประธานในพิธีและพิธีเปิดการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรและ Dr. Wei Jiang Dean, School of Management, Zhejiang University
ช่วง 09.00 - 11.55 น. บรรยายเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล  โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิต และอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
ช่วง 13.30 – 16.30 น. การบรรยาย เรื่อง Innovating for Good-enough Market : Experience from China
โดย Professor Bin Guo, Member, Academic Committee, Zhejiang University.Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>