มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับกระทรวง จำนวน 155 แห่ง ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร พระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยรองอธิการบดี (อ.ฉลอง แขวงอินทร์) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามครั้งนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับเกียรติอย่างสูงเชิญเป็น 1 ใน 2 มหาวิทยาลัย จัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>