รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รองอธิการบดี (อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์) รองอธิการบดี (อ.ฉลอง แขวงอินทร์) พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมมือร่วมใจทาสีเลนจักรยานให้เด่นชัดสดใส ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. รอบมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีกล่าวเปิดงานและ ทาสีเลนปฐมฤกษ์ร่วมกับรองอธิการบดีทั้งสองท่าน ณ ถนนข้าวต้มTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>