นางอารีย์  ประเมินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีดรุณ และนายอนุรักษ์ ใจเพชร รองผู้จัดการ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการกับสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย  และอาจารย์สถาบันขงจื่อฯ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน  อาคารบรรณสาร ชั้น 5  Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>