รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรม “ชมนกชมไม้พร้อมใจปั่นปลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ประตูเสด็จ ลานโพธิ์  และบริเวณรอบมหาวิทยาลัยTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>