รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  นายฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี  อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา รับมอบเงินทุนการศึกษาจากบริษัทชินวงศ์ฟู้ด จำกัด โดยคุณวิจิต ชีนวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล เป็นผู้มอบ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565Total 881 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>