ต้อนรับเดือนกันยายนด้วยโครงการดี ๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ภูมิใจได้รับเกียรติ ร่วมจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสมุทรปราการ 

     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นครั้งแรก ณ วัดศรีวารีน้อย บ้านบางฝาด หมู่ที่ 6 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมด้วยคณะกรรมการ และได้รับเกียรติจาก นายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม อาทิการมอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” แก่ บ้านบางฝาด หมู่ที่ 6 การชมนิทรรศการ  ในหมู่บ้านต้นแบบฯ พิธีเปิดป้ายตลาดน้ำชุมชนวัดศรีวารีน้อย และเปิดป้ายลานวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย  วิถีพุทธ วัดศรีวารีน้อย” ซึ่งครั้งนี้เป็นการนำร่องเริ่มต้นโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยจะมีการดำเนินการ  อย่างต่อเนื่องขยายไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ Total 818 Record : 41 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] Next>>