รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย อ.ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์ รองอธิการบดี อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี อ.ดร.โจนาธาน รันเต คารียอน รองอธิการบดี และคณบดี 13 คณะวิชา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พิธีเริ่มขึ้นโดยนายกสโมสรนักศึกษา มฉก. กล่าวรายงาน ผู้แทนนักศึกษา กล่าวบทไหว้ครู กล่าวคำปฏิญญา และน้อมนำพานเคารพบูชาพระคุณมอบแด่อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี  ต่อด้วยพิธีเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นท่านอธิการบดีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษารางวัลเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเชิดชูเกียรติ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุม มฉก.

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3qmQrxSTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>