สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดสอบ HSK เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565  โดยได้จัดสอบระดับ 3 – 6 และมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 19 คน ในการสอบครั้งนี้มีครูอาสาสมัครชาวจีนใหม่ 2 ท่าน เป็นผู้ช่วยคุมสอบ ซึ่งครูทั้ง 2 ท่าน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน การสอบในครั้งนี้ เรายังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19  และใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้สอบและผู้คุมสอบทุกคน นอกเหนือจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบ  ทางสถาบันได้กำหนดให้ ผู้เข้าสอบต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าสอบ ภายใต้การดูแลของผู้คุมสอบและการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ของผู้เข้าสอบ การจัดสอบจึงดำเนินไปอย่างเรียบร้อย สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะยังคงประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสอบ HSK แบบกระดาษ ต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนภาษาจีนในประเทศไทยได้รับประสบการณ์การสอบภาษาจีนที่มีคุณภาพสูงสุด
 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>