มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานสัปดาห์รณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่และป้องกันควันบุหรี่มือสองและมือสาม ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 - วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 โดยอาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา มฉก. เป็นประธานในพิธี และอาจารย์ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล ประธานมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานและมอบสเปร์แอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพวาดลด ละ เลิกบุหรี่ และกิจกรรมปั่นประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่และรู้เท่าทันภัยบุหรี่ “Know (No) Smoking!” ในการนี้วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 มีการถ่ายทอดสด การเสวนาให้ความรู้เรื่อง “การเท่าทันผลิตภัณฑ์ยาสูบและการเลิกบุหรี่” ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร ผ่านเพจ HuachiewOfficial https://www.facebook.com/HuachiewOfficial การจัดงานครั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  ที่มีผลงานดีเด่นต่อยอดสู่สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบและเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ยั่งยืน ปี 2565 จากคณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 

 

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3DTPEwrTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>