มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และ Hindustan College of Arts & Science สาธารณรัฐอินเดีย มีความร่วมมือทางวิชาการยาวนาน 5 ปี ซึ่งในปี 2565 นี้ ทั้งสองสถาบันได้สานต่อความร่วมมือระหว่างกันโดยได้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเจรจาแนวความร่วมมือทางวิชาการใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี มฉก. และ Dr.Susan Marthandan ผู้อำนวยการ Hindustan College of Arts & Science เป็นผู้แทนร่วมลงนามออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>