คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสุขภาพดีจากภายใน  สู่ภายนอกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 3 หลักสูตร เน้นเรียนจริง ปฏิบัติจริง เอาไปใช้ได้จริง ได้แก่ 1. หลักสูตรเคล็ดลับอายุวัฒนะสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรง 2. หลักสูตรเปิดโลกสมุนไพรจีนขุมทรัพย์จากธรรมชาติ และ 3. หลักสูตรเทคนิคกดจุดหยุดโรค กวาซาหน้าใสคืนสมดุลแห่งชีวิต และเมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว โดยหลักสูตรที่ 2 กำหนดจัด  ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 และในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 กำหนดจัดหลักสูตรที่ 3 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-713-8100 ต่อ 1519 หรืออินบ๊อกซ์  https://www.facebook.com/CM.HCUTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>