มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU) คิดจริงทำเร็วจับมือช่อง 3 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพและการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี และคุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารสองสถาบัน Dr. Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี อ.สรวลสรรค์ พจนอารี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ คุณอภิชาติ์ หงส์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ และดร.อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร ร่วมลงนามความร่วมมือ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4Image
HCU Lifelong Learning
Total 844 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>