มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง สถานประกอบการ กลุ่มบริษัทสมบูรณ์กรุ๊ป บริษัท เฮสโก้ฟู๊ดส์ อินดัสทรี่ จำกัด บริษัทเดลต้าไทย เมทัล จำกัด บริษัทอิมโก้แพค คอปอเรชั่น จำกัด บริษัท บี เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ และประชาชนทั่วไป กว่า 500 คน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาคูคลอง ภายใต้โครงการคลองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ โดยนายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง กล่าวรายงาน และคุณชวลิต ทรงกิตติ ปลัดอาวุโสบางพลี กล่าวเปิดโครงการวันนี้ (วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ คลองชวดหมัน หลังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ)Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>