ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พรรณราย แสงวิเชียร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและร่วมเดินนำขบวน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน 10 ประการ ของมหาวิทยาลัย ตามโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมในเรื่องความประหยัด  และ เป็นกิจกรรมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันให้กับทางมหาวิทยาลัย ในโครงการสร้างเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ของการไฟฟ้นครหลวง กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ประมาณ 120   คน จัดณ วันที 22 ตุลาคม 255

 Image
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>