วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้ากฐินให้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติพร้อมข้าราชการของจังหวัดอุทัยฯ และมูลนิธิสมาคมจีนต่างๆ นสพ.จีนรายวันต่างๆอาสาสมัครมูลนิธิฝ่ายต่างๆพ่อค้าประชาชน นำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายแด่พระภิษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุทัยธานี รวมยอดทำบุญในครั้งนี้เป็นเงิน 1,800,0590 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)Total 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>