มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2561  เมื่อวันจันทร์ที่  6  สิงหาคม  2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  ภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคณะวิชา ณ หอประชุม มฉก. นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับสาระความรู้พร้อมความสนุกสนานกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยตั้งใจจัดขึ้น  อาทิ  การบอกเล่าประวัติความเป็นมาอันภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยผ่านวีดิทัศน์พระมหากรุณาธิคุณ  วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย  และวีดิทัศน์ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  จากนั้นท่านอธิการบดี  (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ) กล่าวเปิดงานและกล่าวให้ข้อคิดเป็นปฐมโอวาทแก่นักศึกษา  ต่อด้วยการบรรยาย  เรื่อง  ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  โดย  2  ดีเจชื่อดัง  ดีเจพี่อ้อย  และดีเจพี่ฉอด  จาก Club Friday ของคลื่น Green Wave 106.5  จากนั้นชมการแสดงแสงสีเสียงในละคร  เรื่อง  เธอคือภาพลักษณ์ของ มฉก.  เป็นการแสดงของรุ่นพี่ทุกคณะวิชาที่ร่วมใจกันแสดงเพื่อต้อนรับน้อง ๆ  และปิดท้ายกิจกรรมภาคเช้ากับท่านรองอธิการบดี (อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์) พบนักศึกษาใหม่  พักรับประทานอาหารกลางวัน  เริ่มภาคบ่ายกับกิจกรรมปฐมนิเทศส่วนคณะวิชาซึ่งคณาจารย์ และรุ่นพี่แต่ละคณะวิชามาแนะนำ  แลกเปลี่ยน  พูดคุยให้ความรู้  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.30 น.  ตลอดทั้งวันของวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นและสดใสของทุก ๆ คนที่ร่วมกิจกรรมต้อนรับ Freshy น้องใหม่สู่รั้วร่มโพธิ์ทองTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>