วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการอบรมให้แก่อาจารย์ชาวจีนอาสาสมัคร โดยเชิญอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อดีตรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไทยศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและมารยาทของประเทศไทยให้แก่อาจารย์ชาวจีนอาสาสมัคร ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทยและฝ่ายจีน (ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์) และ (ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย) เลขาสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน แพทย์จีนพนิดา เจริญธรรมกิจ และอาจารย์ชาวจีนอาสาสมัครทั้ง 10 คน ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้เยี่ยมชมทัศนียภาพของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน และถามสารทุกข์สุกดิบกับอาจารย์ชาวจีนอาสาสมัครด้วยความใส่ใจ ซึ่งท่านมีความสนใจในการเผยแพร่และพัฒนาสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ท่านได้กล่าวว่าสาเหตุที่สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้เผยแพร่ในประเทศไทย เนื่องจากประเทศจีนได้ดำเนินการนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ท่านได้ก่อตั้งคณะการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย มีความอุทิศต่อเรื่องเผยแพร่แพทย์แผนจีนในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ อาจารย์ชาวจีนอาสาสมัครต่ละคนได้แนะนำตัวเอง ท่านมองครูอาสาสมัครด้วยสายตาแบบสนับสนุนทำให้ครูอาสาสมัครู้สึกลึกซึ้งมาก ช่วงพักเบรกท่านได้รับชมการแสดงเป่าขลุ่ยน้ำเต้า รำชนเผ่าไต รำพัดไทเก๊ก ดีดกู่เจิงและกายบริหารปาต้วนจิ่นโดยอาจารย์ชาวจีนอาสาสมัคร ท่านได้อธิบายวิธีการไหว้ของคนไทยและแสดงวิธีการไหว้ในแต่ละสถานการณ์เป็นตัวอย่างให้แก่อาจารย์ชาวจีนอาสาสมัคร นอกจากนี้ท่าน ได้สอนอาจารย์ชาวจีนอาสาสมัครพูดภาษาไทยซึ่งเป็นคำง่ายๆที่ใช้เป็นประจำ ท่าน หวังว่าอาจารย์ชาวจีนอาสาสมัครสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไทยและชีวิตของคนไทย แม้ว่าร่วมกับท่าน ในเวลาอันสั้น แต่อาจารย์ชาวจีนอาสาสมัครทุกคน ได้มีความประทับใจและความฮึกเหิมจากความรักในอาชีพ ความตั้งใจทำงานอย่างต็มที่และความรู้มากมายของท่าน อาจารย์ชาวจีนอาสาสมัครทุกคนจึงหวังว่า วันหนึ่งตัวเองคงจะเป็นคนอย่างท่าน ซึ่งเป็นคนที่ทำคุณงามความดีในเรื่องเผยแพร่วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>