รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  พร้อมใจร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี  2561 เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2561  เวลา  07.45 - 08.00  น. ณ บริเวณเสาธงชาติ  สนามกีฬากลาง  อัฒจันทร์  โดยทุกคน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน  

“ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ  ด้วยความภาคภูมิในในเอกราช
และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”

เนื้อเพลงชาติไทย
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย  เป็นประชารัฐ  
ไผทของไทยทุกส่วน  อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล  ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ  แต่ถึงรบไม่ขลาด  
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี  
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย  ชโย

ความหมายของเพลงชาติไทย
ประเทศไทยเป็นที่รวมของคนไทย  ทุกหนทุกแห่งเป็นของคนไทย
ชาติไทยดำรงอยู่ได้  เพราะคนไทยมีความสามัคคี
คนไทยเป็นผู้รักความสงบ  แต่ถึงคราวรบก็ไม่เกรงกลัว
คนไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีเอกราชของชาติไทยเป็นอันขาด
เราพร้อมใจกันสละเนื้อและชีวิตเพื่อชาติ
ชาติไทยจะได้อยู่ด้วยความรุ่งเรืองและมีชัยชนะต่อไป

   ในปี 2561 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับโอกาสสำคัญ  3 วาระ ได้แก่  1. การจัดบำเพ็ญกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล  2. กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ  และ3. กิจกรรม  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา  ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวันชาติ  ระหว่างวันที่  5 - 9  ธันวาคม  2561  ซึ่งในวันที่  5  ธันวาคม  2561  มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด  ในช่วงเช้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  จำนวน  500  รูป  บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และมีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ของเหล่าข้าราชการ และตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ไปในพิธีถวายราชสักการะ  ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ  และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่ท้องสนามหลวง  และในช่วงค่ำจัดการแสดงดนตรี  และการแสดงประกอบ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” โดยสถาบันการศึกษา  ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล  ส่วนภูมิภาคจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

นอกจากนี้รัฐบาลมอบหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับเฉลิมพระเกียรติจากคณะรัฐมนตรีให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่าง ๆ 9  แขนง  ได้แก่ 
   1.    พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ  
   2.    พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 
   3.    พระบิดาแห่งฝนหลวง  
   4.    พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย  
   5.    พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย  
   6.    พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย  
   7.    พระบิดาแห่งการวิจัยไทย  
   8.    พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  
   9.    พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย  
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง
 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>