\"\"

ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ต้อนรับ Prof.Zhuang DongHong  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยครุศาสตร์หานซาน และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนอาจารย์  นักศึกษา  และการสร้างแหล่งฝึกงานต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ มฉก.

\"\"

\"\"Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>