ศูนย์วัฒนธรรม มฉก. จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ซึ่งในปี 2557 ทางศูนย์ได้จัดตั้งปะรัมพิธีหล่อเทียนพรรษา และตั้งตู้เชิญร่วมทำบุญ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารโภชนาการ มฉก.

\"\"

โดยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระพุทธรูป 3 องค์ คือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต จำนวน 1 คู่ ณ ศาลาไทย มฉก. และแห่เทียนพรรษาไปวัดศรีวารีน้อย เพื่อประกอบพิธีถวายต้นเทียน เครื่องไทยธรรมและปัจจัย รวมทั้งเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ จำนวนเงินทั้งสิ้น 43,295 บาท 

\"\"

\"\"

\"\"Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>