นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล นำโดย นางสาวสุพัตตรา ภู่พิมล และนางสาวสุพรรษา กาญจนประกอบ นำทีมเพื่อนๆนักศึกษาและน้องใหม่ชั้นปีที่1 ทำกิจกรรมค่ายอาสาปีที่6 ภายใต้โครงการ”HM Do More Volunteer Gen6” เราเรียนได้ คุณก็เรียนได้ ประกอบไปด้วย การส่งเสริมสุขภาพ แจกเบี้ยยังชีพ มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน และสื่อสุขภาพ กับผู้สูงอายุ118คน ณ ต.หลุมรัง จ.กาญจนบุรี การส่งเสริมสุขภาพทหารใหม่ 127 นาย ณ กองพันทหารราบที่3 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม นับเป็นปีที่6แห่งการสร้างHeroเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีความสุขค่ะTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>