รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยรองอธิการบดี  คณบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี  ให้การต้อนรับ  คุณวิชชา  พนาจารย์  ประธานบริษัท จินเจนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด  พร้อมด้วยลูกชาย  และคุณวิชิต  ชินวงศ์วรกุล  กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและ ประธานบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด พร้อมด้วยภรรยาและลูกชาย ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย  จำนวน  1,000,000  บาท  และ  500,000  บาท  ตามลำดับ  เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  
        เมื่อวันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา  14.30 น. ณ ห้องมุก  ชั้น  1  อาคารอำนวยการ  ในการนี้อธิการบดีกล่าวขอบคุณในความเมตตาของท่านทั้งสองและครอบครัวที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา  ทุนการศึกษาที่มอบมีค่ามหาศาล  และมีคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่งต่อนักศึกษาเพราะคือกำลังใจ  คือแรงผลักดัน ที่ขับเคลื่อนให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง  ไม่หยุดกลางคัน  และสามารถเดินต่อไปจนจบการศึกษา   การเป็น “ผู้ให้” ของท่านในวันนี้จะส่งผลให้เกิด “ผู้ให้” ต่อ ๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุด  เพราะผู้รับจะเติบโตเจริญก้าวหน้าและดำเนินรอยตามการให้และเป็นผู้ให้เช่นเดียวกับกับท่านทั้งสอง

 

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>