ผลการประกวดคลิปรณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการการพัฒนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ที่ยั่งยืนฯ มีผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 "แค่มวนเดียว" (นายยุคลธร แพทอง และ นายขวัญดี สวนยุทธนา) รางวัลที่ 2 "ํYou Can" (นางสาวธนัชพร มาลัย) และ รางวัลที่ 3 "Happy birthday to die" (นางสาวสุภาภรณ์ จินเจา และ นางสาวรักษณาลี เอื้อโชคทวีวัฒน์) ซึ่งคลิปรณรงค์ที่ได้รางวัล จะนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป รางวัลที่ 1 "แค่มวนเดียว" https://youtu.be/EO8WWk0ayb4 รางวัลที่ 2 "ํYou Can" https://youtu.be/Yn95TWhhv7U รางวัลที่ 3 "Happy birthday to die" https://youtu.be/pdc33oPt_TATotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>