สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนร่วมกับคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดโครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน นักศึกษามหาวิทยาลัย ชิงถ้วยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ ฉันกับภาษาจีน” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ชั้น 2 โดยมีนักศึกษาจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะบริหารธุรกิจ จำนวนทั้งหมด 21 คน สมัครเข้าร่วมประกวด พิธีเปิดโครงการครั้งนี้มีผู้บริหารและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานหลายท่าน อาทิ รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ รักษาการคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน กล่าวปราศรัย และอาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ รักษาการรองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เข้าร่วมงาน โดยมี รองศาสตราจารย์หยาง ไห่หรง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์สายฝน วรรณสินธพ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และอาจารย์หลิว ฮุ่ยหลิง สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นคณะกรรมการตัดสิน ในการแข่งขันครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันใช้ภาษาที่ก้องกังวานและแสดงอารมณ์อย่างจริงใจเพื่อเล่าถึงความสัมพันธ์ของพวกเขากับภาษาจีน กล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในการมุ่งมั่นเรียนภาษาจีน ถึงแม้ว่าผู้เข้าแข่งขันบางคนจะตื่นเต้นจนลืมถ้อยคำที่เตรียมไว้ แต่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้เข้าชมต่างก็ปรบมือให้กำลังใจ จึงช่วยให้คนที่ตื่นเต้นสามารถพูดจนจบได้ สุดท้ายผู้ที่สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วและคว้ารางวัลชนะเลิศไปได้ คือ นางสาวปนัดดา กรุดมินบุรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงการควบคุมโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ของประเทศไทย ถึงแม้ว่าการจัดประกวดครั้งนี้จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดน้อยกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพราะทำให้นักศึกษาที่เรียนภาษาจีนเกิดแรงบันดาลใจและมีความมั่นใจในการเรียนภาษาจีนมากขึ้นTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>