อ.ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  มอบรางวัลให้กับ  5  คนเก่งที่ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์รณรงค์จิตสำนึกการใช้จักรยาน  หัวข้อ  "เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่  ใส่ใจรักษาจักรยาน" 
   - รางวัลชนะเลิศ น้องรักษิณา คีรีนะ จากคณะการแพทย์แผนจีน รับเงินรางวัล 3,000 บาท
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น้องศศิวรรณ ลิ้มนราภิรมย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 น้องวราลักษณ์ ทีคันโท จากคณะพยาบาลศาสตร์ รับเงินรางวัล 1,000 บาท
   - รางวัลชมเชย น้องณฐพร อินทร์สวัสดิ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ รับเงินรางวัล 500 บาท
   - รางวัลชมเชย น้องณัฐพล แก้วชุม จากคณะศิลปศาสตร์ รับเงินรางวัล 500 บาท