อ.ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  มอบรางวัลให้กับ  5  คนเก่งที่ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์รณรงค์จิตสำนึกการใช้จักรยาน  หัวข้อ  "เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่  ใส่ใจรักษาจักรยาน" 
   - รางวัลชนะเลิศ น้องรักษิณา คีรีนะ จากคณะการแพทย์แผนจีน รับเงินรางวัล 3,000 บาท
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น้องศศิวรรณ ลิ้มนราภิรมย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 น้องวราลักษณ์ ทีคันโท จากคณะพยาบาลศาสตร์ รับเงินรางวัล 1,000 บาท
   - รางวัลชมเชย น้องณฐพร อินทร์สวัสดิ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ รับเงินรางวัล 500 บาท
   - รางวัลชมเชย น้องณัฐพล แก้วชุม จากคณะศิลปศาสตร์ รับเงินรางวัล 500 บาทTotal 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>