มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงาน  วัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  ประจำปี  2563  เมื่อวันอังคารที่  24  พฤศจิกายน  2563  เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณงามความดีของท่าน  ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ซึ่งท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึง “การให้” และเป็นแบบอย่างส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น “สังคมแห่งการให้” ภายในงานมีการจัดพิธีวางพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือน   ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  โดยทายาท  คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว  โรงพยาบาล  เทียนฟ้ามูลนิธิ  สมาคมเตชะสัมพันธ์  สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย  สมาคมหอการค้าไทย-จีน  โรงเรียนสีตบุตรบำรุง  โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (OCA) คลินิกการประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม  มูลนิธิร่วมกตัญญู  นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการ  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  และแขกผู้มีเกียรติ  หลังจากนั้นมีการจัดพิธีสดุดีเกียรติคุณท่านผ่านการแสดงดนตรีร่วมสมัยประกอบขับร้องประสานเสียงและจินตลีลา  ชุด  “แสงแห่งสายธาร  สืบสานอุดมการณ์  อุเทน  เตชะไพบูลย์”  โดยนักศึกษา มฉก.  ต่อด้วยพิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม  และพิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสาพร้อมโล่ที่ระลึก  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เป็นประธาน  ในพิธี ณ หอประชุม มฉก.Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>