รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และรองอธิการบดี (Dr.Jonathan Rante Carreon) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ฉบับที่ 2 แบบออนไลน์ กับ Galuh University Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นการสานต่อความร่วมมือเมื่อ 5 ปีที่แล้ว พร้อมเจรจาหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการTotal 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>